Disclaimer en privacybeleid

Onze contactgegevens:

Technicians bvba
BE0651.572.655

Technicians Building bvba
BE0704.821.893

Technicians Electrical en Maintenance bvba
BE0704.821.202

Telefoon: 052 22 06 69
E-mail: info@technicians.be

Maatschappelijke zetel:

Technicians bvba, Technicians Building bvba, Technicians Electrical en Maintenance bvba
Brusselsesteenweg 344C – 9090 Melle

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.technicians.be. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de volgende gebruiksvoorwaarden:

1. Informatie op de website

De informatie die op of via deze website wordt aangeboden, kan onvolkomenheden bevatten. Technicians bvba staat niet in voor de nauwkeurigheid van deze informatie. Technicians bvba is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze zouden voorkomen op de website.

Technicians bvba behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

2. Informatie op de website

De informatie die op of via deze website wordt aangeboden, kan onvolkomenheden bevatten. Technicians bvba staat niet in voor de nauwkeurigheid van deze informatie. Technicians bvba is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze zouden voorkomen op de website.

Technicians bvba behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip aan te passen. Technicians bvba dient bezoekers/gebruikers van de website niet op de hoogte te houden/ brengen van eventuele wijzigingen aangebracht aan de inhoud of het aanbod van de website.

3. Persoonsgegevens die u doorgeeft

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen we deze informatie gebruiken in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en in naleving van uw privéleven.

Bent u een onderneming of een particulier?

De via deze website of één van onze vestiging meegedeelde persoonsgegevens, worden, in functie van uw profiel, bewaard door Technicians bvba, Veldlaan 22 – 9200 Grembergen, in het kader van onze dienstverlening. Uw gegevens worden gebruikt (1) voor het doen van aanbiedingen en/of verstrekken van informatie over onze dienstverlening en overige activiteiten (marketingacties en promoties), (2) om onze zakelijke relatie te onderhouden, (3) om een dienstverleningsovereenkomst te sluiten en (4) om de prestaties van onze werknemers, onderaannemers en aangestelden te kunnen beheren.

Indien dit nodig is ter verwezenlijking van de hierboven vermelde doelstellingen, kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan werknemers en aan onderaannemers die namens de Technicians bvba diensten verlenen en in alle overige gevallen waarin we hiertoe kunnen verplicht worden.

Alvast bedankt om wijzigingen door te geven omtrent contactgegevens.

U kunt zich  kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor publicitaire doeleinden door een e-mail te sturen naar info@technicians.be.

Bent u sollicitant?

De via deze website of één van onze vestiging meegedeelde persoonsgegevens, worden, in functie van uw profiel, bewaard door Technicians bvba, Brusselsesteenweg 344C – 9090 Melle, in het kader van onze dienstverlening. Uw gegevens worden gebruikt( 1) om u jobaanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze vacatures en overige activiteiten (o.a. marketingacties en promoties), (2) om uw profiel en geschiktheid te beoordelen voor een functie als kandidaat werknemer of vaste medewerker (3) voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling (bv opleiding), (4) voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controle en bedrijfsveiligheid, het uitoefenen van audits en accountantscontrole, en (5) om wet- en regelgeving na te kunnen komen.

In het kader van de hierboven vermelde doelstellingen, kunnen de verzamelde gegevens meegedeeld worden binnen onze onderneming en aan onze klanten. De persoonsgegevens kunnen ook doorgegeven worden aan onderaannemers die namens Technicians bvba diensten verlenen, aan overheidsinstanties en in alle gevallen waarin we hiertoe kunnen verplicht worden.

U kunt zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor publicitaire doeleinden door een e-mail te sturen naar info@technicians.be

4. Beleid ten aanzien van cookies

De term “cookies” wordt in dit document gebruikt als verwijzing naar cookies en vergelijkbare technologieën die vallen onder de EU-richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie.
Wat is een cookie? Cookies zijn kleine gegevensbestanden die uw browser op uw computer of toestel plaatst. Ze bevatten informatie over bijvoorbeeld taalvoorkeur. Hierdoor moet u niet telkens uw taalkeuze ingeven bij het (opnieuw) bezoeken van eenzelfde website. Sommige cookies stellen uw browser in staat bepaalde afbeeldingen op een correcte manier weer te geven, alsook bepaalde toepassingen correct te laten functioneren. De cookies zelf kunnen geen informatie verzamelen welke op uw computer of in uw bestanden is opgeslagen.

Hoe zet u cookies uit? Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat voor de door u gebruikte browser doen.

Indien u kiest om het gebruik van cookies uit te schakelen kan het zijn dat bepaalde afbeeldingen niet of niet volledig  worden getoond. Ook bepaalde toepassingen kunnen mogelijks niet correct functioneren.

Andere/onvoorziene cookies
Vanwege de manier waarop internet en websites werken, hebben we niet altijd zicht op cookies die door derden op onze website worden geplaatst. Dit geldt vooral in gevallen waarbij onze webpagina zogenaamde ingesloten elementen bevat: teksten, documenten, afbeeldingen of korte films die worden opgeslagen door derden, maar worden weergegeven op of via onze website. Als u op deze website cookies aantreft die niet gelinkt kunnen worden aan Technicians bvba, laat het ons dan weten. Of neem direct contact op met de betreffende derde om navraag te doen naar de cookies die ze plaatsen, hun reden daarvoor, de levensduur van de cookie’s, en hoe uw privacy wordt gegarandeerd.

Actualisering van onze wettelijke informatie Wij behouden ons het recht om dit beleid te veranderen en/of aan te vullen teneinde eisen van binnenlandse wetgevingen te beantwoorden.

De teksten, beelden, data, databanken, software, namen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Technicians bvba toe.

5. intellectuele eigendommen

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Technicians bvba de op, en via, deze website aangeboden informatie te verspreiden, aan te passen, te verkopen, openbaar te maken of over te dragen aan derden.

6. Geschillen 

Ieder geschil met betrekking tot deze website valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil is enkel de rechtbank van Dendermonde bevoegd